Tillbaka

Handledare – Stefan Stenbom

Stefan Stenbom är tekn. dr. och universitetsadjunkt vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Jag ingår i enheten digitalt lärande vid institutionen för lärande. Där delar jag min tid mellan att bedriva forskning, undervisa och handleda i digitalt lärande samt att vara objektsägare för e-lärande på KTH.

Min forskning kretsar kring studier av nätbaserade lärandemiljöer där mitt fokus har varit på en-till-en situationer samt på miljöer där nätbaserat och rumsbaserat lärande blandas. Jag använder återkommande det teoretiska ramverket Community of Inquiry som vetenskaplig grund för mitt arbete. Jag har just nu ett Wallenberganslag där jag tillsammans med stiftelsen Berättarministeriet studerar digitalisering inom svenskämnet för låg- och mellanstadieskolan.

I min roll som objektsägare e-lärande för KTH vilket innebär att jag leder arbetet med KTH:s digitala utveckling för lärandesammanhang. Uppdraget innebär att vi skall utveckla och tillhandahålla en ledande digital lärandemiljö samt utbilda och handleda våra lärare att använda den. För att göra det genomför forskningsbaserad löpande systematisk utredning och utvärdering av lärandemiljön som därmed också är en del av den forskning vi bedriver.

Stefan Stenbom, stkn@kth.se