Tillbaka

Handledare – Ulrika Haake

Umeå universitet
ulrika.haake@umu.se

Ulrika Haake är docent i pedagogik vid Umeå universitet.

Mitt forskningsintresse handlar om ledarskapande processer i arbetslivet och framförallt inom den högre utbildningen. Jag intresserar mig för ledning, styrning, ledarskapande och organisering inom akademin som organisation i relation till genus- och jämställdhetsfrågor. På senare tid har även forskning om ledarskap och kön i relation till polisens organisation varit i fokus. Vid pedagogiska institutionen är jag forskningsledare för ett område mot Ledarskap, Organisation och Arbetsliv (LOA) och är en av tre convenors för motsvarande forskningsnätverk, Pedagogik i arbetslivet (PIA), i Sverige där Umeå universitet, Stockholms universitet och Linköpings universitet ingår. Den doktorand jag följer inom GRADE har ett intresse mot digitalisering och skolledarskap, där mitt bidrag alltså handlar om ledarskapsfältet. Jag har även haft och har ledande uppdrag som programansvarig för Personalvetarprogrammet, prodekan och dekan för Samhällsvetenskaplig fakultet och studierektor för forskarutbildning i Pedagogik.

På fritiden sjunger jag i kör, tränar och är fotbolls- och innebandyförälder.

Ulrika Haake, Umeå universitet, ulrika.haake@umu.se