Tillbaka

Handledare – Ulrika Widding

Umeå universitet
ulrika.widding@umu.se

Ulrika Widding är docent i pedagogik vid Umeå universitet.

Min forskning berör frågor om fostran, socialisation och betydelsen av normer och värderingar i olika sammanhang. Senaste åren har mitt teoretiska intresse riktats mot kritisk diskurspsykologi och människors meningsskapande. Min forskning har varit inriktad mot föräldraskap/familjeliv och föräldrastöd i skärningspunkten mellan sociala kategoriseringar såsom kön, sexualitet, klass, ras/etnicitet. I min undervisning har jag delvis arbetat med nätutbildning och bl a utformat kurser om normkritisk pedagogik.

När jag inte jobbar vill jag gärna stöka runt i min stuga, löpträna eller se en bra film.

Ulrika Widding, Umeå universitet, ulrika.widding@umu.se