Tillbaka

Handledare – Annika Lantz-Andersson

Göteborgs universitet
annika.lantz-andersson@ped.gu.se

Annika Lantz-Andersson är docent i pedagogik och vice dekan med ett särskilt ansvar för forskarutbildningen vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, på Göteborgs universitet. Hon är också medlem i LETStudion som är ett strategiskt initiativ för att främja tvärvetenskaplig forskning om lärande vid Göteborgs universitet. Annika forskning har sin grund i sociohistoriska traditioner med en dialogisk inriktning på social interaktion, användningen av digitala verktyg och de konsekvenser för lärande och undervisning som denna användning innebär. Hon har varit involverad i flera forskningsprojekt avseende ungas deltagande och lärande i den samtida medieekologin med ett fokus på kommunikation, socialisering och lärande när digital teknik ingår i interaktionerna. Hennes intresse motiveras av den expansiva digitaliseringen som bland annat innebär att barn har tillgång till digitala texter och verktyg från en tidig ålder vilket ger upphov till frågor om vad dessa förändringar betyder för deras lärande. Detta intresse har också involverat ungdomars interaktion och socialisering på sociala medier samt implikationerna för lärande i dessa sammanhang. För närvarande har Annika riktat sin forskning mot lärares professionella digitala kompetens och det senaste forskningsprojektet har särskilt fokuserat lärarnas professionella lärande genom diskussioner i sociala mediegrupper.

Annika har en bakgrund som lärare och har lång erfarenhet av undervisning inom lärarutbildningen och på magister- och masterprogram. Hon har också undervisat på forskarutbildningskurser och har erfarenhet av doktorandhandledning sedan 2011 och är för närvarande handledare för flera doktorander.

Annika Lantz-Andersson, Göteborgs universitet,  annika.lantz-andersson@ped.gu.se