Forskarskolan LIKED

LIKED – Forskarskolan för lärande, interaktion och kunskap i en digitaliserad värld – är en nationell forskarskola. Deltagande lärosäten är Umeå Universitet (värduniversitet), Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping, Högskolan Väst, KTH, Linneuniversitetet, samt Mittuniversitetet.

Inom forskarskolan är ett genomgående tema att skapa förståelse för de processer som dagens digitalisering skapar där inte bara elever utan medborgare i stort har behov av nya kompetenser för att hantera vardagen, kompetenser som skiljer sig från de i fördigitala tider. Exempelvis blir Internet alltmer inbäddat i vad som närmast kan beskrivas som en digital värld, och forskning om lärande, interaktion, och kunskap i en av internet medierad värld krävs alltmer. Därtill kommer användning av sociala medier som får betydelse för identitetsutveckling, digitalt medborgarskap och sociala relationer. Forskning kring dessa lärprocesser blir allt viktigare.

I ett livslångt perspektiv är en effekt av digitaliseringen att vi behöver förstå vilka uppgifter som kan och bör tas över eller underlättas av tekniska artefakter och vilka som ska utföras av människor, något som har betydelse för vad som ska undervisas i skolan, vilka verktyg eleverna ska introduceras för och få stöd till att behärska.

I forskarskolan kommer följande brett formulerade områden att adresseras:

  • Hur förändrar digitaliseringen av samhället förutsättningarna för undervisning och lärande i allmänhet, och som aktiviteter som syftar till att ge kompetens för att hantera vardagen i ett digitaliserat samhälle?
  • Hur kan dessa kompetenser beskrivas, analyseras och förstås i termer av lärande, interaktion och kunskap i en digitaliserad värld?
  • Vilken är den specifika betydelsen av internetmedierad socialitet, både i sig själv och i förhållande till andra samtidigt pågående lärprocesser och samtidigt innehåll?
  • Hur kan moderna digitala former av interaktion och automatiserade inlärningssystem baserade på artificiell intelligens och maskininlärning förstås i termer av nya inlärningsmöjligheter som stöd för elever och lärare?
  • Vilken påverkan har sociala medier på vardagen i skolan som helhet, för enskilda barn och ungdomar i stort?
  • Vad innebär en förändrad praktik och kultur för förutsättningar för lärande, interaktion och kunskap i samhället och i skolan?