Tillbaka

Doktorand – Patricia Diaz

Patricia Diaz är doktorand vid enheten för lärande, avdelningen digitalt lärande, på KTH.

Jag är i grunden gymnasielärare i engelska och spanska (examinerad 2010) och har alltid haft ett stort intresse för såväl språk, lärande och digitalisering. Under mina åtta år som lärare på olika gymnasieskolor i Stockholmsområdet har jag alltid strävat efter att utveckla användandet av digitala verktyg på ett sätt som stöttar elevernas lärande på olika sätt.

Efter att ha arbetat två år på min första läraranställning i 1-till-1-miljö skrev jag min första bok, Webben i undervisningen – digitala verktyg och sociala medier för lärande (utgiven på Studentlitteratur 2012), en bok jag själv hade velat läsa som nyexad i en digital klassrumsmiljö. Därefter har jag skrivit två andra böcker för samma förlag: Arbeta formativt med digitala verktyg (2014, 2a upplagan 2019) och Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning (2019). Under åren har jag kombinerat mina lärartjänster med föreläsande och skrivande inom ramen för mitt eget företag. Har bland annat skrivit ett kapitel i antologin Interaktiva medier och lärandemiljöer (red Elza Dunkels och Simon Lindgren, 2014) och material till Skolverkets lärportal inom digitalisering.

Har sedan 2017 varit anställd som pedagogisk utvecklare på KTH och har där främst arbetat inom MOOC-teamet (edX) och i arbetsgruppen för digitala examinationer. Hösten 2020 anställdes jag som heltidsdoktorand på KTH. Inriktningen för min tjänst är att studera hur lärarutbildare utvecklar sin kompetens att integrera digitala verktyg i sin undervisning för att stödja lärarstudenters lärande. Jag är till exempel väldigt intresserad av hur lärarutbildare använder sig av digitala responssystem och flipped classroom på ett effektivt sätt. På ett mer generellt plan ligger mina forskningsintressen inom skolans digitalisering, digital kompetens och användningen av digitala verktyg.

Fritiden tillbringar jag med man och barn (2 och 5 år), mycket i vårt hus och runtom i naturen i Tullinge i södra Stockholm. Åker till Madrid så ofta jag kan och spelar basket ett par gånger i veckan.

Patricia Diaz, KTH, pdiaz@kth.se