Tillbaka

Handledare – Oskar Lindwall

Göteborgs universitet
oskar.lindwall@ait.gu.se

Oskar Lindwall

Jag är docent i pedagogik och lektor i tillämpad IT vid Göteborgs Universitet. Under de senaste åren har jag varit aktiv i the International Society of the Learning Sciences (ISLS) där jag är styrelsemedlem och tillträdande president.

Med en bakgrund i kognitionsvetenskap, kommunikationsvetenskap och pedagogik har mitt forskningsintresse riktats frågor kring social ordning, kunskapsutveckling och digital teknologi. Intresset har tagit flera olika uttryck, men har de senare åren allt mer präglats av videobaserade studier av teknologianvändning i högre utbildning. Bland annat har jag studerat användningen av digital teknologi i lärarutbildning, arkitektutbildning, tandläkarutbildning och kirurgträning samt drivit ett forskningsprojekt om instruktionsvideor på YouTube. Parallellt med de empiriska studierna har jag ett intresse för metodologiska frågor kring användningen av video inom samhällsvetenskaplig forskning.

Oskar Lindwall, Göteborgs universitet, oskar.lindwall@ait.gu.se