Tillbaka

Handledare – Per Norström

Per Norström är lektor i teknikens didaktik vid Kungliga Tekniska högskolan. Hans forskning handlar om analytisk teknikfilosofi samt teknikundervisning i grund- och gymnasieskolan.

Per Norström, KTH, perno@kth.se