GRADE presenterar vid ICERI2018

Äntligen ett nytt inlägg i vår BLOGG!

I dagarna har representanter för GRADE deltagit i ICERI2018, en av de tvärvetenskapliga och interdisciplinära mötesplatserna för forskning om digitala teknologier och utbildning som arrangeras årligen i Sevilla. ICERI anordnas av IATED (International Academy of Technology, Education and Development) årligen och samlade i år drygt 700 deltagare från 80 länder. Vi presenterade att paper som diskuterar handledare och doktoranders erfarenheter och förväntningar inför forskarskolans genomförande.
Vid konferensen kommer många olika perspektiv och synsätt på pedagogik, teknik, och innovation till uttryck. Deltagare kommer inte bara från alla kontinenter, utan även från olika sektorer såsom akademi, offentlig sektor och näringsliv. Diskussionerna leder till utökade förståelser, inte minst för den egna verksamheten och de förgivet tagna uppfattningar som det ofta är svårt att se utan hjälp av andra. Konferensen har ett stort inslag av teknik i lärande/undervisning men berör också andra frågor som är av relevans för skolan, lärarutbildning och högre utbildning mer allmänt.
Vid konferensen blir det även tydligt att de frågor som är centrala inom GRADE såsom matematiklärande, språk och teknologi, programmering, och inkludering, också utgör utmaningar som är relevanta ur ett internationellt perspektiv.

/J Ola Lindberg, Johan Lundin, Lars Svensson