Styrelse

Forskarskolas styrelse har följande sammansättning:
Ordförande professor Johan Lundin, Göteborgs universitet
Vice ordförande docent Lena-Maria Öberg, Mittuniversitetet
Sekreterare professor Anders D Olofsson, Umeå universitet
Ledamot professor Pernilla Nilsson, Högskolan i Halmstad
Ledamot professor Ylva Lindberg, Högskolan i Jönköping
Ledamot professor Lars Svensson, Högskolan Väst
Ledamot professor Stefan Hrastinski, KTH
Ledamot professor Marcelo Milrad, Linnéuniversitet
Ledamot docent Jimmy Jaldemark, Mittuniversitet
Ledamot professor J Ola Lindberg, Umeå universitet (koordinator)
Ledamot Project manager Annika Agélii Genlott, Stockholms län
Ledamot professor Lena Pareto, Högskolan Väst